Пошук на сайті:
find_ico
Телефони: (+380462) 65-10-00*250
(+380462) 67-59-21
E-mail: info@fianit.com
Продукти   >   Банк   >   Менеджер клиєнта
Менеджер клиєнта
Опубліковано 27.09.2009 в 15:37

Програмний комплекс використовується для підвищення ефективності роботи співробітників банку, що відповідають за обслуговування клієнтів - юридичних осіб. Даний комплекс дозволяє вести облік повної інформації про клієнтів - юридичних осіб, їхніх рахунках, договорах з банком, а також вхідних і вихідних платежах за поточними рахунками.
Можливості комплексу:
Облік інформації про клієнта:
• прийняти нового клієнта на обслуговування;
• внести зміни в інформацію про клієнта;
• переглянути повну інформацію про клієнта;
• зняти з обслуговування клієнта.
Облік договорів на розрахунково-касове обслуговування:
• створити договір на розрахунково-касове обслуговування;
• внести зміни до договору на розрахунково-касове обслуговування;
• переглянути договір на розрахунково-касове обслуговування;
• сформувати печа тні документи за договором у форматі Microsoft Word (договір на розрахунково-касове обслуговування та відповідні додатки);
• закрити договір на розрахунково-касове обслуговування;
• відкрити поточний рахунок (відкриваються рахунки 2600, 2602, 2603, 2604, 2650);
• змінити параметри поточного рахунку;
• переглянути параметри поточного рахунку;
• сформувати печа тні документи за рахунком у форматі Microsoft Word (заява на відкриття / закриття рахунку, тарифи на обслуговування, повідомлення в податкову адміністрацію);
• сформувати проводку в ОДБ та печа тні документи у форматі Microsoft Word (рахунок на оплату, заява на переказ готівки) з оплати за відкриття рахунку;
• закрити поточний рахунок.
Взаємодія з комплексом «Клієнт-Банк» (КБ):
• отримати від КБ платіжні доручення
• отримати від КБ валютні заявки на продаж/купівлю/конверсію валюти
Взаємодія з комплексом «Валютний контролер" (ВК):
• сформувати для ВК платіжне доручення для контролю
• отримати від ВК інформацію про результати перевірки правильності вихідного платежу
Взаємодія з комплексом "Казна":
• отримати від "Скарбниці" курси валют міжбанківського валютного ринку
Взаємодія з комплексом "Центр міжнародних розрахунків" (ЦМР):
• сформувати для ЦМР підтвердження, яке дозволяє ЦМР зарахування коштів на валютні рахунки.