Пошук на сайті:
find_ico
Телефони: (+380462) 65-10-00*250
(+380462) 67-59-21
E-mail: info@fianit.com
Продукти   >   Банк   >   Валютний контролер
Валютний контролер
Опубліковано 30.09.2015 в 10:33

Комплекс «Валютний контроль» розроблено з метою забезпечення виконання банком функцій агента валютного контролю, визначеного згідно чинного законодавства. Комплекс автоматизує роботу відділу зовнішньоекономічної діяльності з контролю за міжнародними операціями клієнтів, які проводяться через банк. Основним завданням комплексу є недопущення перевищення терміну заборгованості нерезидента перед клієнтом при розрахунках за експортно-імпортними операціями (90 днів). Для цього в комплексі ведеться облік руху всіх коштів у розрізі контракту клієнта: валютних платежів та вантажних митних декларацій (ВМД).
При цьому існує можливість введення валютних платіжних доручень у БД комплексу як вручну, так і автоматично. Так вихідні платежі надходять від клієнтів на паперовому носії та вводяться менеджером клієнтів в комплексі «Менеджер клієнта» або надходять менеджеру клієнтів через систему «Клієнт-банк», після чого передаються на валютний контроль. Вхідні платежі, що надходять від банків-кореспондентів у вигляді телексів, розбираються і підливати в систему автоматично в комплексі «Центр міжнародних розрахунків» (ЦМР) при цьому існує можливість налаштування шаблонів телексів під особливості роботи кожного банка-кореспондента, також є можливість ручного введення вхідних платежів. Відомості про ВМД надходять з трьох джерел: митний реєстр, пошта Нацбанку і безпосередньо сам клієнт, при цьому виконується синхронізація даних і контроль достовірності ВМД. Крім того, в комплексі ведеться облік платежів клієнтів за контрактом, що виконуються через інші банки.
Іншими словами, комплекс дозволяє проводити ковзний контроль по датах розрахунку, тобто якщо змінюється дата платежу або ВМД, або вводиться додаткова інформація про більш ранніх платежах або ВМД, то комплекс автоматично відреагує на ситуацію, що змінилася і коректно справить перерахунок терміну заборгованості з можливістю відображення зв'язків між вихідних і вхідних рухом коштів. Тобто вибравши платіж або ВМД, можна відразу ж визначити, якими ВМД або платежами відбувається його закриття. Крім того, комплекс дозволяє встановити жорстку прив'язку між вихідних і вхідних документом і коректно виконає перерахунок терміну заборгованості.
Перед виконанням будь-якої операції клієнта в комплексі виконується перевірка на наявність санкцій по клієнту, в разі позитивного результату виконання будь-яких операцій по клієнту припиняється. Для контролю санкцій комплекс виконує автоматичний розбір файлу санкцій, одержуваного з Нацбанку і виробляє синхронізацію з уже наявними даними про санкції до клієнтів. У разі відсутності санкцій по клієнту, для дозволу проведення операції клієнта, в комплексі проводиться контроль на наявність всіх дозвільних документів за операції (завірена копія контракту, рахунок-фактура, ВМД і т.д.) і відповідність платежу параметрах контракту (Не перевищення суми контракту, відповідність тимчасовим рамкам контракту і т.д.).
У комплексі існує можливість роботи з архівом закритих контрактів і руху коштів по них. Даний програмний комплекс функціонує не як автономна одиниця, а як ланка технологічного ланцюжка роботи банківської системи в цілому, взаємодіючи з ОДБ «Грант», комплексами «Менеджер клієнта» і «Центр міжнародних розрахунків».

Додаткові файли
Назва Файл
Презентація 1443598407_ValContr.rar
(573 Kb)